Το ΛΕΑΔΠΑ πληρώνει τα ετήσια ασφάλιστρα της Ομαδικής Νοσοκομειακής Ασφάλισης στην ασφαλιστική εταιρεία Generali Life για όλα τα άμεσα μέλη του των Δικηγορικών Συλλόγων Πατρών και Αιγίου.

Το κάθε μέλος (Δικηγόρος) του ΛΕΑΔΠΑ μπορεί να ασφαλίσει τα μέλη της οικογένειας του (σύζυγο και τέκνα έως και 26 ετών που σπουδάζουν) αντί του ετήσιου ποσού των 246 € που καταβάλλει σε δύο ισόποσες δόσεις Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε χρόνο.

Αίτηση Δήλωση Συμμετοχής στην Ομαδική Ασφάλιση GENERALI

Παροχές Συμβολαίου
Διαδικασία Αποζημίωσης
Ασφαλιστική Σύμβαση
Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
Generali Health Club Call Centre