ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 15ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ

ΛΑΡΙΣΑ 2014

 • ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  Εισηγητής Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου
 • Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΛΕΑΔ
  Εισηγητής Θεόδωρος Καλδίρης, μέλος του ΔΣ του ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
  ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΑΣ
  Εισηγητής Νικόλαος Παγίδας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Σύρου
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΛΕΑΔ
  Εισηγήτρια Μαρία Μάρκου, πρόεδρος ΛΕΑΔ Νάξου
 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΑΔ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΛΕΑΔ. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ”,
  Εισηγητής Παναγιώτης Κατσάνος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων
 • ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΑΔ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Εισηγητής Παναγιώτης Γκορτσίλας, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Λαρισας
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΛΕΑΔ
  Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  Παρέμβαση Μανούσου Ξενάκη, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 14ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ

ΝΑΞΟΣ 2013

 • ΛΕΑΔ – ΛΕΔΕ αναγκαίοι φορείς αλληλεγγύης για Δικηγόρους
  Εισηγητής Π. Γκορτσίλας προέδρου ΛΕΑΔ Λάρισας
 • Τα ΛΕΑΔ μέσα από τους αριθμούς 2003-2013
  Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Ανάλυση παροχών και πόρων των ΛΕΑΔ
  Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Απολογισμός Συντονιστικής Επιτροπής ΕΛΕΑΔΕ 2013
  Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • ΛΕΑΔ – Φορέας Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας
  Εισηγητής Νικόλαος Παγίδας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Σύρου
 • Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ΛΕΑΔ
  Εισηγητής Δημήτριος Λιούρδης, μέλος Δ.Σ. ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Πρότυπο καταστατικό των ΛΕΑΔ
  Εισηγητής Ιωάννης Κούτσης μέλος Δ.Σ. ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΛΕΑΔ
  Εισηγήτρια Μαρία Μάρκου πρόεδρο ΛΕΑΔ Νάξου
 • ΛΕΑΔ – ΛΕΔΕ αναγκαίοι φορείς αλληλεγγύης για Δικηγόρους
  Εισηγητής Μανούσος Ξενάκης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου
 • Το μέλλον και η αναγκαιότητα των ΛΕΑΔ
  Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Κοινή Ανακοίνωση Δ.Σ. ΛΕΔΕ – Δ.Σ. Ένωσης ΛΕΑΔ
 • Σχέδιο πρότυπου καταστατικού
  Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 13ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ

ΒΕΡΟΙΑ 2012

 • Εναρμόνιση των καταστατικών των ΛΕΑΔ
  Εισηγητής Στέλλα Κοτσιφάκη, μέλος Δ.Σ. ΛΕΑΔ Χανίων
 • Προβληματισμοί για το μέλλον των ΛΕΑΔ
  Εισηγητής Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου
 • Τοποθετήσεις και προβληματισμοί σε σχέση με θέματα της Ολομέλειας
  Εισηγητής Παναγιώτης Γκορτσίλας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας
 • Παροχές ΛΕΑΔ
  Εισηγήτρια Αθανασία Παρασκευά, πρόεδρος ΛΕΑΔ Χαλκιδικής
 • Τροποποίηση καταστατικών ΛΕΑΔ – Ενότητα : Μέλη
  Εισηγητής Παναγιώτης Τυροβολάς, πρόεδρος ΛΕΑΔ Τρίπολης
 • Διαχείριση των αποθεματικών των ΛΕΑΔ
  Εισηγητής Παναγιώτης Γκορτσίλας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 9ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ

ΚΕΡΚΥΡΑ 2008

 • «Τρόπος διαχείρισης αποθεματικών των ΛΕΑΔ»
  Παρέμβαση : Μ. Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου
 • «ΛΕΑΔ και νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις»
  Εισήγηση: Ν. Κολοκυθόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας
 • «Αστική Ευθύνη των Δικηγόρων ως αστική κάλυψη της»
  Εισήγηση: Γ. Ευθυμιάδης, μέλος ΔΣ. ΛΕΑΔ Λάρισας

 • «Πρόταση για αξιοποίηση αποθεματικών των ΛΕΑΔ στο διαμορφωμένο νέο
  χρηματοοικονομικό τραπεζικό περιβάλλον»
  Παρέμβαση: Γ. Ευθυμιάδης μέλος ΔΣ, ΛΕΑΔ Λάρισας
 • «Εικόνα των ΛΕΑΔ έτους 2008»
  Εισήγηση: Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 7ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

 • «Ταμείο Νομικών, ενημέρωση για προύποθέσεις παροχών »
  Εισηγητές: Παναγιώτης Καραμπέτσος , πρόεδρος ΛΕΑΔ Κορίνθου
     Τάσος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου
     Παύλος Γεωργιάδης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Καβάλας
 • «Θέματα λειτουργίας ΛΕΑΔ μέσα από την Νομολογία και Νομοθεσία»
  Εισηγητές:  Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
     Δημήτριος Αλεβίζος, Αντιπρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • «Αξιοποίηση αποθεματικών ΛΕΑΔ »
  Εισηγητής: Σοφία Παπαγιαννίτση , πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 5ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ

ΡΟΔΟΥ 2004

 • Ανάγκη σύνταξης οδηγού συνταξιοδότησης δικηγόρων
  Εισηγητής Σπύρος Μαρδέλης , πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Νοσοκομειακής περίθαλψης
  Εισηγητής Μανούσος Ξενάκης , Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου
 • Σχέση και Συνεργασία ΛΕΑΔ –ΛΕΔΕ- ΤΥΔΕ
  Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Επενδύσεις Αποθεματικών
  Εισηγητής Ιωάννης Κατσάνος , Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων
 • Το μέλλον των ΛΕΑΔ και οι σχέσεις τους με τους φορείς Κοινωνικής Ασφ.
  Δικηγόρων Εισηγητής Δημήτριος Στουραϊτης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Αγρινίου
 • Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)
  Εισηγητής Δημήτριος Σαλαμαστράκης , Δικηγόρος Ρόδου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 4ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2003

 • «Ανάγκη συμπληρωματικής Νοσοκομειακής ασφάλισης»
  Εισήγηση: Σπ. Μαρδέλης Πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου
 • «Προβλήματα από τις καταστατικές διατάξεις των ΛΕΑΔ»
  Εισήγηση: Χ. Καλογιαννάκης ΛΕΑΔ Ηρακλείου Ι. Γεωργίου ΛΕΑΔ Βέροιας
 • «Φορολόγηση εφ` άπαξ δικηγόρων»
  Παρέμβαση: Ε. Ανδριόπουλος Ταμίας ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • «Κωδικοποίηση διατάξεων φορολογίας ΛΕΑΔ»
  Εισήγηση: Γιάννης Αυγέρης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Λαμίας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 3ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ

ΛΑΡΙΣΑ 2002

 • «Συντονισμός δράσης ΛΕΑΔ σε σχέση με το ΤΥΔΕ»
  Εισηγητής: Σπύρος Μαρδέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου
 • «Εισήγηση για την πολιτική του ΤΥΔΕ απέναντι στους συναδέλφους και τα ΛΕΑΔ» Εισηγητής: Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • «Αξιοποίηση των πόρων και των αποθεματικών των ΛΕΑΔ υπο το φώς των νέων δεδομένων» Εισηγητής: Γεώργιος Ευθυμιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας
 • «Εναρμόνιση καταστατικών των ΛΕΑΔ»
  Εισηγητής: Μανούσος Ξενάκης , πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ

ΠΑΤΡΑ 2001

 • «Κανονισμός λειτουργίας ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΛΕΑΔ»
  Εισήγηση : Χ. Καλογιαννάκης , πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 1ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2000

 • Προβληματισμοί από τον νέο θεσμό ΛΕΑΔ ως διαδόχων φορέων των Ταμείων Προνοίας» Εισήγηση: Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • «Ανάγκη θεσμοθέτησης δευτεροβάθμιου οργάνου των ΛΕΑΔ και πρόβλημα με ΤτΕ» Εισήγηση : Χ. Καλογιαννάκης , πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου
 • «Προβλήματα από τον νέο θεσμό των ΛΕΑΔ»
  Εισήγηση: Ι. Κατσάνος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων