Το σημερινό 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΑΔΕ, που μετά από τις αρχαιρεσίες τις 23-07-2022 αναδείχθηκε, αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Παναγόπουλος ( Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πάτρας/Αιγίου)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Φανταουτσάκης (Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου)

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Άννα Αποστολίδου (Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης)

ΤΑΜΙΑΣ: Στέλλα Μπατάκη (Πρόεδρος ΛΕΑΔ Χανίων)

ΜΕΛΗ:

Γιώργος Κακακιός (Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου)
Απόστολος Αποστολίδης (Πρόεδρος ΛΕΑΔ Καβάλας)
Φίλιππος Γκιούρος (Πρόεδρος ΛΕΑΔ Έδεσσας)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛΕΑΔΕ

2000 – 2002

Χαράλαμπος Καλογιαννάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπύρος Μαρδέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Χελιδόνης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΤΑΜΙΑΣ

Ιωάννης Κυριαζής, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης – ΜΕΛΟΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου – ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Κατσάνος Πρόεδρος του ΛΕΑΔ Ιωαννίνων – ΜΕΛΟΣ

2002 – 2005

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπύρος Μαρδέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Ευθυμιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΤΑΜΙΑΣ

Ιωάννης Κυριαζής, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης – ΜΕΛΟΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου – ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Κατσάνος Πρόεδρος του ΛΕΑΔ Ιωαννίνων – ΜΕΛΟΣ

2005- 2007

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Ευθυμιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΤΑΜΙΑΣ

Σοφία Γιαννίτση, πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου – ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Κυριαζής, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης – ΜΕΛΟΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου – ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Καραμπέτσος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Κορίνθου – ΜΕΛΟΣ

Παύλος Γεωργιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Καβάλος – ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Κατσάνος Πρόεδρος του ΛΕΑΔ Ιωαννίνων – ΜΕΛΟΣ

2008- 2009

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Κολοκυθόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΤΑΜΙΑΣ

Δημήτριος Μακρυγιάννης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου – ΜΕΛΟΣ

Χαρίκλεια Κιοσσέ, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης – ΜΕΛΟΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου – ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Καραμπέτσος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Κορίνθου – ΜΕΛΟΣ

Παύλος Γεωργιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Καβάλος – ΜΕΛΟΣ

Καίτη Φωτίκα, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων – ΜΕΛΟΣ

2010-2011 (πρώτες εκλογές)

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καίτη Φωτίκα, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου – ΤΑΜΙΑΣ

Χαρίκλεια Κιοσσέ, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης – ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Καραμπέτσος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Κορίνθου – ΜΕΛΟΣ

Παύλος Γεωργιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Καβάλας – ΜΕΛΟΣ

2011-2014

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Καραμπέτσος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Κορίνθου – ΤΑΜΙΑΣ

Χαρίκλεια Κιοσσέ, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης – ΜΕΛΟΣ

Νικόλαος Παγίδας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Σύρου – ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Γκορτσίλας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας – ΜΕΛΟΣ