1Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2000

2Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ: ΠΑΤΡΑ 2001

3Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΛΑΡΙΣΑ 2002

4Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2003

5Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΡΟΔΟΥ 2004

6Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2005

7Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

8Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΧΑΝΙΑ 2007

9Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΚΕΡΚΥΡΑ 2008

10Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΚΑΒΑΛΑ 2009

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/02/2009

11Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΝΑΥΠΛΙΟ 2010

12Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΣΥΡΟΣ 2011

13Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΒΕΡΟΙΑ 2012