ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 2013

1η Ημέρα Ολομέλειας Παρασκευή 19/07/2013

ΧΩΡΟΣ: Συνεδριακό κέντρο της πρώην σχολής Ουρσουλινών στο Κάστρο της
Νάξου (δίπλα στην καθολική Μητρόπολη μέσω βόρειας πύλης «τρανής πύλης»)

17:00 – 17:30 …… προσέλευση συνέδρων

17:30 – 18:00 ……προσφωνήσεις – χαιρετισμοί – έναρξη εργασιών

18:00 -18:30 ……. Κανονισμός λειτουργίας και παροχών των ΛΕΑΔ (εισηγητής ΛΕΑΔ Νάξου)

Παρέμβαση ΛΕΑΔ Πατρών

18:30 – 19:30 …….. Παρουσίαση ενιαίου καταστατικού ( εισηγητής ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου)

Παρεμβάσεις ΛΕΑΔ

19:30 ….. Διάλειμμα

20:00 – 21:00 ….. Τα ΛΕΑΔ, αναγκαίος φορέας αλληλεγγύης και πρόνοιας στο σήμερα και το αύριο (εισηγητές ΛΕΑΔ Κορίνθου και Σύρου)

Παρεμβάσεις ΛΕΑΔ

21:00 – 21:45 ….. Εισηγήσεις –παρεμβάσεις ΛΕΑΔ

2η Ημέρα Ολομέλειας Σάββατο 20/07/2013

9:00 – 9:15 ….. Ενημέρωση για Τρέχοντα θέματα

9:15 – 10:15 ….. Ενημέρωση -επικαιροποίηση για τα τρέχοντα φορολογικά των ΛΕΑΔ (εισηγητής κ. Ευστ. Μπακάλης)

Παρεμβάσεις ΛΕΑΔ -ερωτήσεις

10:00 – 10:45 ….. ΛΕΑΔ – ΛΕΔΕ αναγκαίοι φορείς αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας για τους Δικηγόρους

(εισηγητής ΛΕΑΔ Ηρακλείου και πιθανή παρέμβαση ΛΕΔΕ)

Ερωτήσεις ΛΕΑΔ

10:45 – 11:00 …. Ενημέρωση Νοσοκομειακής Σύμβασης και απολογισμός οικ. διαχείρισης

11:00 – 11:25 ….. Διοικητικός – Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑΔ

Ερωτησεις ΛΕΑΔ

11:25 – 11:30…… Λήξη εργασιών 14ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ