ΕΝΩΣΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Ε . Λ . Ε . Α . Δ . Ε .

ΨΗΦΙΣΜΑ

  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ των ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Ε .Λ. Ε. Α. Δ. Ε. ), μόλις έλαβαν γνώση του αιφνίδιου θανάτου του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΗΝΟΖΗ , επιτίμου Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και του Λ.Ε.Δ.Ε , και συνεργάτη της ΕΛΕΑΔΕ επικοινώνησαν και απεφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω :

1.Να παραστούν εκπρόσωποι στη νεκρώσιμη ακολουθία.
2.Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στους οικείους τoυ θανόντος εκ μέρους όλων των ΛΕΑΔ.
3.Να κατατεθεί το ποσό των 200 ευρώ «στο χαμόγελο του παιδιού»
4.Να κατατεθεί στεφάνι την ώρα της κηδείας.
5.Να εκφωνηθεί επικήδειος
6. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο των ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα 26-08-2013

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. Παναγόπουλος          Αν. Βαρέλης