ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΙΓΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

3/11/2014

Το Δ.Σ. του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου,

μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του επιτίμου Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Ιωάννη Κίτσου

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο του ΛΕΑΔΠΑ Ιωάννη Παναγόπουλο, ο οποίος εξήρε τον χαρακτήρα, το ήθος, το επιστημονικό κύρος και την απαράμιλλη και ανιδιοτελή αγωνιστική συνδικαλιστική προσφορά του εκλιπόντος σε κάθε προσπάθεια του ΛΕΑΔΠΑ και στον δικηγορικό κόσμο γενικότερα, προς προάσπιση των συμφερόντων των δικηγόρων, αποφάσισε τα εξής:

1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

2. Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στην κηδεία.

3. Να κατατεθεί στεφάνι στην κηδεία του εκλιπόντος.

4. Να διατεθεί εις μνήμην του το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στο σώμα Ελληνικού οδηγισμού τοπικό παράτημα Πάτρας

5. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.

6. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα του ΛΕΑΔΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ        ΘΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗ-ΝΤΖΑΘΑ