ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΕΛΕΑΔΕ)

ΨΗΦΙΣΜΑ

Της 07-09-2016

       Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου- Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, μόλις έλαβαν γνώση του αιφνίδιου θανάτου του αγαπητού συναδέλφου Παναγιώτη Καραμπετσου, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΑΔΕ, επικοινώνησαν και απεφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω :

   1. Να παραστεί εκπρόσωπος στη νεκρώσιμη ακολουθία.

   2. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος εκ μέρους όλων των ΛΕΑΔ.

   3. Να καταθέσει στεφάνι την ώρα της κηδείας. το ποσό των 1.000 ευρώ στην Ελληνική Εταιρεία Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων.

   4.Να δημοσιευτεί το παρόν στον τοπικό τύπο της ΚΟΡΙΝΘΟΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΑΔΕ.

   5. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος             Ο Γραμματέας

Ι.Παναγοπουλος             Αν. Βαρελης