ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 7/6/2016

Σας ενημερώνουμε ότι η Attica Bank, στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Ε.Τ.Α.Α. (Ταμείο Νομικών & Ταμείο Προνοίας), έχει δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα υπηρεσιών της προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου, βάσει του οποίου όλοι οι ασφαλισμένοι Δικηγόροι στο Ταμείο μπορούν να εξοφλούν εκτός των τρεχουσών εισφορών τους και τις ρυθμισμένες οφειλές, μέσω προγραμμάτων άτοκων δόσεων, 12 ή 24, ανάλογα με την κατηγορία ασφαλιστικής οφειλής, που επιθυμούν να αποπληρώσουν. Συγκεκριμένα, μέσω της ειδικής πιστωτικής κάρτας αποπληρωμής εισφορών της Attica Bank θα εξοφλούνται τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή ήδη ρυθμισμένες ασφαλιστικές εισφορές παρελθόντων ετών μέχρι 24 άτοκες δόσεις.

Όταν ο κάτοχος της ειδικής πιστωτικής κάρτας αποπληρωμής εισφορών αποπληρώνει το σύνολο της μηνιαίας οφειλής του, απολαμβάνει επιτόκιο 0%, ενώ κατά τα λοιπά η κάρτα αυτή προσφέρεται με επιτόκιο 8,10%. Η διάρκεια ισχύος της ανέρχεται στα 5 έτη, ενώ θα υπάρχει ετήσια συνδρομή ποσού 25 ευρώ.

Για την εξέταση του αιτήματος για την χορήγηση της πιστωτικής αυτής κάρτας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε όποιο κατάστημα της Τράπεζας τους εξυπηρετεί, ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να τους ενημερώσει σχετικά. Τα ελάχιστα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση του αιτήματος είναι:
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Δελτίο Δικηγορικής Ταυτότητας ή άλλο ισοδύναμο στοιχείο που να αποδεικνύει την ιδιότητα του Δικηγόρου
• Εκκαθαριστικά σημειώματα δύο τελευταίων ετών μαζί με τα αντίστοιχα έντυπα Ε1 και Ε3
• Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του έτους 2015 και 2016
• Εκτύπωση τελευταίου Εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ ή Ε-9 (έστω και μηδενικό)
• Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) εκδόσεως του τελευταίου διμήνου (για τον τόπο κατοικίας)
• Αντίγραφο λογαριασμού τηλεφώνου εκδόσεως του τελευταίου διμήνου (για πιστοποίηση επικοινωνίας)

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την χορήγηση της κάρτας, είναι η μη ύπαρξη δυσμενών στοιχείων του αιτούντος στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ καθώς επίσης και η μη ύπαρξη οποιασδήποτε καθυστερημένης οφειλής το τελευταίο εξάμηνο (προσκομίζονται αντίστοιχα statements ή βεβαιώσεις).

Επιπλέον ο δικηγόρος θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό μητρώου του στα Ταμεία του και το ακριβές ποσό, το οποίο αναλογεί σε κάθε Ταμείο που θα αποπληρώσει (το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από τις ανακοινώσεις των Ταμείων).

Αναλυτική ενημέρωση για την ειδική πιστωτική κάρτα αποπληρωμής εισφορών παρέχεται εκτός από το δίκτυο των καταστημάτων και από το τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας Αττικής στο τηλέφωνο 210-3669000.