Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ΛΕΑΔ Ελλάδος, σε συνεννόηση με τον διοργανωτή ΛΕΑΔ Ξάνθης λαμβάνοντας υπόψιν : α) τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ρευστότητα χρήματος, με αποτέλεσμα την αδυναμία πολλών ΛΕΑΔ, αλλά και πολλών συναδέλφων, να εξεύρουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις μετακινήσεις και την διαμονή στην Ξάνθη και β) τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες πιθανόν θα επιφέρουν αλλαγές στα μέχρι σήμερα δεδομένα, στα οποία θα βασιζόταν οι εισηγήσεις στα διάφορα θέματα της Ολομέλειας, απεφάσισε να αναβάλει την διοργάνωση της ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ για 11-13 Σεπτεμβρίου 2015.

    Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΛΕΑΔ Ξάνθης τηλ.: 25410 21924 ή επικουρικά στο ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου τηλ.: 2610 220 933 .