Το ΔΣ της ΕΛΕΑΔΕ λόγω της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών την 20-09-2015, των συνακόλουθων τριβών και προβλημάτων αλλά και εν αναμονή σημαντικών εξελίξεων που πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές στα δεδομένα των ΛΕΑΔ, , και αφού έλαβε υπ’ όψιν του την σύμφωνη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κ.κ. Προέδρων των ΛΕΑΔ, σε συνεννόηση με τον διοργανωτή Σύλλογο ΛΕΑΔ Ξάνθης ,αποφάσισε να αναβάλει την διοργάνωση της 16ης ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ ΕΛΕΑΔΕ 2015.

Μετά τις εκλογές θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.